soğutma sistem verimliliği

  • Soğutma

    Soğutma Sistemi Verimini Arttırma Yolları

    Soğutma sistemleri endüstriyel tesislerden enerji tüketiminin büyük kısmını oluşturmaktadır. Özellikle Gıda fabrikalarında ürünlerin depolanması aşamasında ve üretilmesi aşamasında soğutma sistemleri…